Evolución histórica-edilicia

TEATRO SOLÍS - Intendencia Municipal de Montevideo

EVOLUCIÓN HISTÓRICA EDILICIA